تبلیغات
دولت مهر - دوم محرم؛ ورود کاروان امام حسین علیه‌السلام به کربلا
                                
گفته‌اند که چون کاروان امام حسین به کربلا رسید، اسب آن حضرت از حرکت ایستاد. امام پرسید نام این سرزمین چیست؟ پاسخ دادند: «غاضریه» فرمود: نام دیگری هم دارد؟ گفتند: «شاطی الفرات» دوباره فرمودند: «اسم دیگر چه‌طور؟» گفتند: «کربلا»؛ امام آهی از دل کشیدند و فرمودند: «اللهم انی اعوذبک من الکرب والبلاء»

دریافت مجلس دوم ویژه نامه حسینی 5 دقیقه تا طلایی - آن پرچم سرخ